Att tänka på när du är
ute i skog och mark

Stör inte i onödan - Tänk på följande:

Var uppmärksam på fåglarnas varningsrop och varnande beteende. Flyger de
ängsligt lågt, spelar skadade eller attackerar har du kommit för nära boplatsen.

• Undvik att gå iland på små kobbar och skär under vår och försommar.
• Undvik att fiska intill häckningsskären under känslig tid.
• Stanna på klippor och hällar och undvik att gå längs stränder och strandängar
   där fåglarna har sina bon.
• Håll hunden kopplad. Rasta i koppel och låt sedan hunden vara kvar på båten
   när du går i land på små kobbar och skär.
• Råkar du skrämma upp en ruvande fågel ska du genast lämna platsen och gå
   tillbaka den väg du kom.
• Var uppmärksam på simmande familjer med små ungar. Hög fart och
   svallvågor kan splittra kullen.

 

 

Gräsö Gårds Vandrarhem TV- och läsrum En av de två stugorna med syrénberså
Länkar