Gräsö Gård

Gräsö Gård förr
År 1549 friköpte Gustav Vasa 12 stycken hemman på Gräsö.
Några år senare fick bönderna på dessa gårdar flytta.
Då bönderna flyttat kom fem av dessa gårdar att tillsammas bilda Gräsö Kungsgård.
Kungsgården ärvdes av Gustav vasas ättlingar fram till 1622, då Riksrådet Nils Bielke
köpte den, och tillsammans med sin son drev gården i 65 år.
Från 1687 till 1787 kom gården att tillhöra Kronan igen, som utarrenderade gården till
frälsemän, bland andra Jennings, von Rosen, Taube och Koskull.
År 1787 köptes gården av Samuel af Ugglas, och kom därigenom att tillhöra Forsmarks
Bruk fram till 1945 då Carl Lamm köpte gården. Idag äger Östhammars Kommun gården.
Gräsö Gård idag
Gården arrenderas av Ann-Britt Högström och hennes familj, som driver jordbruket
och vandrarhemmet.
Familjen har övergått från mjölk- till köttdjur, hösten 2009 stod den nya ladugården
klar med plats för 80 kor.

Gården ingår i ett naturreservat som sträcker sig över 310 hektar på södra delen av Gräsö.
Gräsö Gård ägs av Östhammars kommun sedan 1965 och naturreservatet förvaltas av
Upplandsstiftelsen.
Många av de ovanliga växt- och djurarter som finns i hagarna är beroende av betesdjur.
Mer fakta om naturresrvatet finner du via länkarna (i högra kolumnen) till Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen.

 


 
Illustration av gården Kalvar betar på strandängen Potatis ska sättas  

Länkar