Att tänka på när du är
i ett Naturreservat

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet för allmänheten att:

• Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
• Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
   eller skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter
• Medvetet störa djurlivet exempelvis genom att klättra i boträd eller
   från nära håll fotografera fågelbo eller annan boplats
• Medföra hund som ej är kopplad
• Förtöja båt utanför anvisade platser mer än ett dygn i följd
• Åka vattenskidor eller eljest framföra motorfarkost på ett för fågellivet eller
   allmänheten störande sätt
• Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
• Tälta utanför anvisade platser mer än ett dygn i följd
• Rida utanför eventuellt anvisade stigar eller områden
• Uppställa husvagn utanför eventuellt anvisade platser
• Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och
  att parkera utanför anvisade platser
• På ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller dylikt

 

Gräsö Gårds Vandrarhem TV- och läsrum En av uthyrningsstugorna
Länkar